կրթություն որակավորում Հսկողություն

Անդամակցիր հիմա

Օգտակար հղումներ

 

 
Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր
Նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ
Հարկային մարմնի կողմից նախատեսվող ստուգումների պլան
Հարկային ծառայողների կարգապահական տույժեր
Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգ
ՀՀ հարկ վճարողների փնտրման համակարգ
Առավել հաճախ թույլ տրվող սխալների էլեկտրոնային շտեմարան
 Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
Հարկային օրացույց - www.petekamutner.am
Հարկային օրացույց - www.irtek.am
Գործող հարկային ձևեր
Հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի գործողությունների բողոքարկման վիճակագրություն
ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումներ
Հարկային մարմին առցանց նամակագրության համակարգ
Վերադաս հարկային մարմնի պաշտոնական պարզաբանումներ
Պետական մարմինների կայքերի հղումներ
Դրոշմանիշային վճար վճարողների անունից կատարված վճարներ
Մաքսատներ և մաքսային կետեր
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ)
ТН ВЭД ТС
Մաքսային վճարների գանձման հաշվեհամարներ
Ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների հաշվիչ
Մտավոր սեփականության գրանցման գործակալություն
Էլեկտրոնային ռեգիստր
Էլեկտրոնային ռեգիստրում անձանց որոնման համակարգ
Էլեկտրոնային ռեգիստրում փաստաթղթերի նմուշային ձևեր
Սկսնակ տնտեսավարող սուբյեկտների հավաստագրում
Փոստային դասիչների որոնման համակարգ
Համայնքային կայքեր
ՀՀ ընտրողների ռեգիստր
Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ
Տնտեսվարողի գրանցում
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիր և հավելվածներ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան
 ԵԱՏՄ տարանցման փնտրման համակարգ
ՀՀ ազգային ժողովի նիստերի օրակարգեր
ՀՀ կառավարության նիստերի օրակարգեր
ՀՀ կառավարության որոշումներ
Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք
Հաշվապահական կայք
Աշխատավարձի հաշվարկ
Հաշվապահների որակավորում
ՀՀ-ում դիվանագիտական ներկայացուցչություններ
Միջազգային պայմանագրեր
Աշխատանքային օրացույց
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքային կենտրոններ
Դատական գործերի որոնում
ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխարժեքների արխիվ
Վարկային հաշվիչ
Բանկոմատ և POS տերմինալ
Հարկերի վճարման հաշվեհամարներ
Հարկային տեսչությունների բանկային կոդեր
Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ
ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի լիցենզիաներ և պետական տուրքերի հաշվեհամարներ
Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր
ՀՀ գնումների համակարգ
Գնումների ARMEPS համակարգ
Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում
Հայերեն օնլայն բառարան

Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա

ՀՀ, ք.Երևան, Վաղարշյան 12, ԱԿՑԵՌՆ-ի շենք, 5-րդ հարկ
(011) 60 00 00 | (041) 60 00 90
Երկ: 09:00-18:00 - Ուրբ: 09:00-18:00