կրթություն որակավորում Հսկողություն

Անդամակցիր հիմա

Մասնագետների մեկնաբանություններ

   

2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների սկզբնական արժեքների և ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետների հաշվարկումը 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո դրանց ամորտիզացիոն մասհանումների գումարների հաշվարկման նպատակով

Ներմուծվող ապրանքների ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրից կախված առաջացող իրավիճակները

Ինչու՞ կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացին, որը ՀՀ-ում հաշվառվել է որպես անհատ ձեռնարկատեր և իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, սոցիալական վճար վճարելու պարտականություն չի կրում

Անհատույց կամ իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ

 


2018 թվականից սկսած ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները ևս կրում են դրոշմանիշային վճար վճարելու պարտավորություն

 

 

 

 

 

Վերադարձ

   

Իրավական ակտերի նախագծեր

Իրավական ակտերի փոփոխություններ

Պաշտոնական հարցումներ

 

Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա

ՀՀ, ք.Երևան, Վաղարշյան 12, ԱԿՑԵՌՆ-ի շենք, 5-րդ հարկ
(011) 60 00 00 | (041) 60 00 90
Երկ: 09:00-18:00 - Ուրբ: 09:00-18:00